Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Profiel raadsleden

De volgende leden hebben zitting in de Participatieraad:

 

Foto Leendert Leendert van Herk (1950). Werkte als gz-psycholoog in de toenmalige JJI “de Marke”( Rekken) en de Twentse Zorgcentra. Altijd gecombineerd. Zowel direct contact met cliënten als leidinggevende en beleidsmatige taken  (o.a. tijdelijk beleidsmedewerker op het Ministerie van Justitie). Zodoende had ik altijd te maken met zowel regelgeving als de gevolgen daarvan voor cliënten, medewerkers en organisatie. Herkenbaar voor de werkzaamheden van de Participatieraad. Mijn functie is voorzitter.

  

Guus Stroot bewerkt Mijn naam is Guus Stroot (1956). Sinds 2008 ben ik woonachtig in Haaksbergen. Daarvoor woonde ik in Hengelo. Mijn achtergrond is bestuurlijk/juridisch op WO niveau. Naast mijn werkzaamheden in de tandtechnische branche heb ik tal van sociaal maatschappelijke bestuursfuncties vervuld in zowel landelijke- als plaatselijke organisaties. Ook heb ik jarenlange ervaring als mantelzorger. Thans ben ik nog actief in de pensioensector en in de stuurgroep van de VOA projectgroep in Haaksbergen.

 

Ria Ottenschot Ria Ottenschot (1952). Sinds 1 juni 2017 ben ik met pensioen . Tot 1 juni 2017 heb ik gewerkt bij de Gemeente Hengelo als arbeidsdeskundige. In Hengelo heb ik ruim 34 jaar gewerkt en daarvoor in de Gemeente Enschede en Goor als maatschappelijk werker.
Van oudsher kom ik uit de zorg.
Als arbeidsdeskundige was ik vooral bezig mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers. Dit is een onderdeel van de participatiewet en beschut werken.
In de participatieraad kan ik deze ervaringen goed gebruiken.

 

Marjan Masselink Mijn naam is Marjan Masselink-Meijerman (1968). Ik werk sinds 2001 bij het Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Overijssel. Ik ben betrokken bij diverse projecten op het gebied van opvang en bij het opzetten van beschermd woonvoorzieningen. Als clustermanager beschermd wonen stuur ik verschillende teams aan. Ik heb ruime ervaring met leidinggeven op dit vlak. Daarnaast ben ik beleidsmatig betrokken bij de toekomst van beschermd wonen richting 2019/20. De gemeente is hierin lokaal aan zet en ik zou deze ervaring vanuit de dagelijkse praktijk willen inzetten voor de participatieraad. Daarnaast heb ik de transformatie van de zorg vanuit de overheid naar de gemeente van dichtbij meegemaakt en ik weet hoe belangrijk participeren in de samenleving is. Als burger van Haaksbergen wil ik graag iets betekenen voor mijn mede dorpsbewoners op het sociaal vlak en zie mijn rol in de participatieraad hierin als een kans!

 

Bert Exterkate (1954) Geboren in Goor, getogen in Haaksbergen. Met een onderbreking vanwege studie (Nijmegen) heb ik altijd in Haaksbergen gewoond. Ik heb bij Het ROC van Twente gewerkt als docent met coördinerende/organisatorische taken; inhoud, uitvoering en beleid gecombineerd. Lang in de basiseducatie (alfabetisering, Nederlands als tweede taal) in Nijverdal, Rijssen en Almelo en de entree opleiding (MBO niveau 1) speciaal voor mensen met een niet Nederlandse vooropleiding. Sinds augustus 2020 gepensioneerd.
Op grond van mijn ervaring en kennis van het werkveld wil ik me graag inzetten voor een sociaal beleid en voor alle inwoners van Haaksbergen die te maken hebben met het sociale domein van de gemeente en de (arbeids)participatie.

 

Ik ben Jacintha Geeraths- Prein (1986), geboren in Oldenzaal en sinds 8 jaar woonachtig in de gemeente Haaksbergen. Hier woon ik samen met mijn man en drie dochters. Ik ben werkzaam als systeem therapeutisch werker (NVRG), in een gesloten behandelkliniek SGLVG+. In het verleden ben ik lid geweest van de adviescommissie WMO van de gemeente Oldenzaal. Vanaf 2020 neem ik deel in de participatieraad van de gemeente Haaksbergen. Mijns inziens is het belangrijk dat we als burgers eigen regie ervaren. 'Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou.’ (Paulo Coelho.) Ik wil graag met de burgers van Haaksbergen de problemen in een context plaatsen en vanuit daar kijken naar verandermogelijkheden en samen beleid maken!

Log in op uw account