Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Nieuw item op de website

Er is een nieuw item toegevoegd aan onze website: onder het kopje Wie zijn wij? stellen de huidige leden van de Participatieraad zich aan u voor. 

Advies Ontwerp verordeningen nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Dit advies is 20 oktober uitgebracht. De bijlage vindt u bij Adviezen 2017.

 

Lees meer...

Versterking gezocht: twee nieuwe leden

Vanwege vertrek van twee van de zeven leden zoekt de Participatieraad versterking.

Lees meer...

Participatieraad is er voor de inwoners van Haaksbergen

Onder deze kop verscheen bijgaand artikel in het weekblad Rond Haaksbergen

Lees meer...

Wijziging Participatieraad

Per 1 oktober 2017 heeft Paula Reinderink haar lidmaatschap van de Participatieraad beëindigd. Wij bedanken haar voor haar bijdrage aan en inzet voor de Participatieraad.

Advies Kindpakket

Onder Advies 2017 is ons advies ten aanzien van het Kindpakket 2017 gepubliceerd

Publicatie uitgebrachte adviezen tot september 2017

De Participatieraad heeft tot september 2017 de volgende adviezen uitgebracht:

 

1. Advies Kinderarmoede

2. Beleidsregels verhaalkosten bijstand Haaksbergen

3. Beleidskader Huishoudelijke Ondersteuning 2018

 

U kunt deze adviezen lezen onder het tabblad Adviezen en dan klikken op Advies 2017

Samenstelling Participatieraad gewijzigd

In de vergadering van 13 september 2017 heeft Betsy Meijer afscheid genomen als lid van de Participatieraad. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid bij de Participatieraad.

 

Log in op uw account