Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’

Op 19 maart brachten wij een ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’. Aanleiding was het overleg met Mw. Kasper, wijk-GGD-er en de bestudering van het “Evaluatierapport Pilot wijk-GGD” (oktober 2018).

Lees meer...

Nieuwe samenstelling Participatieraad

Eind vorig jaar werd via GemeenteNieuws gemeld dat wij weer op zoek waren naar versterking. Die versterking is er nu! Joop Jansen, Yvonne Kleise-Doeschate en Henriëtte Exterkate-Roerink zijn met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot lid van de Participatieraad Haaksbergen.

Lees meer...

Afscheid leden Participatieraad

In de vergadering van maandag 17 december hebben Marloes Plattel-Nannings en Mark Brinkman na hun zittingstermijn van 4 jaar afscheid genomen van de Participatieraad.

Lees meer...

Artikel Rondom Haaksbergen

In de Rondom Haaksbergen van donderdag 22 november 2018 verscheen dit artikel  over de Participatieraad.

Drie nieuwe adviezen.

Op 18 oktober 2018 heeft de Participatieraad drie nieuwe adviezen uitgebracht te weten:

1. Advies Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Lees het hier

Lees meer...

Advies Kindpakket

Op 12 september 2018 heeft de Participatieraad ongevraafd advies uitgebracht over het Kindpakket. U kunt dat hier lezen.

Advies reïntegratieverordening juli 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Participatieraad advies uitgebracht. U kunt het hier lezen.

Aandachtspunten voor het nieuw te vormen college

Op 5 april 2018 heeft de Participatieraad bijgaand advies uitgebracht aan het nieuw te vormen college. 

Advies Mantelzorgpas

De Participatieraad heeft ongevraagd een advies uitgebracht over de Mantelzorgpas. Het advies vindt u hier of onder de tab Adviezen 2018

Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2017 is nu gepubliceerd in de desbetreffende rubriek en kunt u ook hier vinden.

Log in op uw account