Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Advies Ontwerp verordeningen nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Dit advies is 20 oktober uitgebracht. De bijlage vindt u bij Adviezen 2017.

 

 

Aan de gemeente Haaksbergen
het College van B & W
t.a.v. Mw. HGHM Vastert - van Dalen
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

 

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: E-13645/uit 17.24650
Haaksbergen, 19 oktober 2017
Onderwerp: Ontwerp verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Bijlage: 1

 

 

Geacht college,
Geachte mevrouw Vastert,

In ons overleg van 18 oktober 2017 bespraken wij uw verzoek te adviseren over de ontwerp verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugd.

Fijn dat wij tijdig in de gelegenheid werden gesteld mee te denken over de inhoud van de regelingen. Ook door uw beantwoording van vragen en het duidelijke overzicht van de betreffende wijzigingen werd het ons gemakkelijker gemaakt te na te gaan waarover geadviseerd moest worden.
Daarvoor onze dank!

Wij constateren dat de Verordeningen steeds nauwgezetter worden uitgewerkt in Nadere regels en Beleidsregels. Naar onze mening uitstekend materiaal op grond waarvan (toekomstige) gebruikers en burgers in het algemeen inzicht krijgen in de regelgeving en de mogelijkheden in de praktijk. Wij zien de communicatie hierover in digitale en papieren vorm met vertrouwen tegemoet.

Wij kunnen dan ook positief adviseren over de voorgelegde verordeningen, nadere regels en beleidsregels.

Via de bijlage maken wij graag gebruik van het plaatsen van opmerkingen dan wel vragen waarmee hopelijk vooral in de concrete uitwerking naar de burgers rekening gehouden kan worden.

 

Met vriendelijke groet,

Leendert van Herk
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen.

 

Log in op uw account