Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Advies schuldhulpverlening maart 2020

Eind maart heeft de Participatieraad het eerste advies in 2020 uitgebracht. Het betreft een gevraagd advies over het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 - 2023. Al eerder was in 2019 ongevraagd geadviseerd. Met genoegen stelden wij vast dat die adviezen grotendeels werden overgenomen in dit nieuwe Beleidsplan. Na consultatie van verschillende vertegenwoordigers van organisaties die een rol spelen in de schuldhulpverlening is dit advies tot stand gekomen.

 Klik hier om verder te lezen.

Log in op uw account