Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Advies Eerste wijziging Verordening Jeugdhulp

De Participatieraad werd gevraagd te adviseren over een wijziging in de Verordening Jeugdhulp Haaksbergen. Het gaat hier om de mogelijkheid om ook vanuit de gemeente zelf beter toezicht te kunnen uitoefenen op de rechtmatigheid van de bestede gelden in het kader van de Wmo en Jeugdhulp.

Klik hier om verder te lezen.

Log in op uw account