Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Twee ongevraagde adviezen: over Kulturhus en maatwerkvervoer

In de afgelopen periode hebben wij twee ongevraagde adviezen
uitgebracht. Wij willen graag aandacht vragen voor de verbetering van de
toegankelijkheid van Kulturhus "de Kappen".

Daar ontbreekt nog steeds
een automatische deur waardoor mensen die niet zelf deze toegang kunnen
openen onnodig afhankelijk blijven van anderen. Ondanks dat anderen
graag behulpzaam zullen zijn. Vervolgens vragen wij aandacht voor het
geïndiceerd maatwerkvervoer. In het dagelijks spraakgebruik vooral als
Regiotaxi omschreven. Daarop vindt momenteel een evaluatie plaats. Ons
inziens het juiste moment om hiervoor aandacht te vragen. Voor de inhoud
van deze adviezen: zie de rubriek 'Adviezen'".

Log in op uw account