Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’

Op 19 maart brachten wij een ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’. Aanleiding was het overleg met Mw. Kasper, wijk-GGD-er en de bestudering van het “Evaluatierapport Pilot wijk-GGD” (oktober 2018).

Vooral dit rapport bood zoveel aanknopingspunten om te adviseren veel meer aandacht te besteden aan het werk van de wijk-GGD. Er wordt al goed samengewerkt met de diverse partijen die allerlei tips gaven tot verbeteringen. Het advies is terug te vinden in de rubriek ‘Adviezen’ 2019.

Log in op uw account