Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Advies nadere regels individuele toeslag Haaksbergen

 

 Dit advies is uitgebracht op 24 oktober.

 

Aan de gemeente Haaksbergen
het College van B & W
t.a.v. Dhr. B. Aaftink
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

 

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: uw mail 11-10-2017
Haaksbergen, 23 oktober 2017
Onderwerp: Nadere regels individuele studietoeslag Haaksbergen (4.53)

 

 

Geacht college,
Geachte heer Aaftink,

Op uw verzoek bespraken wij in ons overleg van 18 oktober jl. het ontwerp Nadere regels individuele studietoeslag. In 2015 werd in de Verordening individuele studietoeslag Haaksbergen al toegezegd dat de hoogte daarvan nog in nadere regels zou moeten worden vastgesteld.

Betekent dit dat er vanwege het nog niet vaststellen van de hoogte van de subsidie tot op dit moment dan ook geen gebruik is / wordt gemaakt van deze individuele studietoeslag?

Wij constateren dat de hoogte van deze subsidie vastgesteld werd op grond van

• een NIBUD-onderzoek (2015) en
• op basis van regionale afstemming

Op grond van beide argumenten menen wij positief te kunnen adviseren over dit ontwerp nadere regels.

Wij zijn het zeer eens met de opvatting dat voorkomen moet worden dat er in de regio Twente verschillen ontstaan tussen de verschillende gemeenten. Inderdaad moet voor de doelgroep de woonplaats geen rol spelen in de hoogte van de toeslag.

Verder adviseren wij u de doelgroep zo veel mogelijk actief te benaderen om betrokkenen expliciet op de hoogte te brengen van deze subsidie.

In uw argumentatie meldde u dat gezien de ervaring van de afgelopen jaren de verwachting is dat er een gering aantal aanvragen voor individuele studietoeslag komt. Kunt u ons aangeven wat hiervan de oorzaak is? En of door een actief beleid hierin in het belang van de doelgroep verandering is te brengen?

Met vriendelijke groet,

Leendert van Herk
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen.

Log in op uw account