Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Artikel Rondom Haaksbergen 9 april 2020

In de Rondom Haaksbergen van donderdag 9 april 2020 verscheen dit artikel over de Participatieraad.

Advies schuldhulpverlening maart 2020

Eind maart heeft de Participatieraad het eerste advies in 2020 uitgebracht. Het betreft een gevraagd advies over het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 - 2023. Al eerder was in 2019 ongevraagd geadviseerd. Met genoegen stelden wij vast dat die adviezen grotendeels werden overgenomen in dit nieuwe Beleidsplan. Na consultatie van verschillende vertegenwoordigers van organisaties die een rol spelen in de schuldhulpverlening is dit advies tot stand gekomen.

Lees meer...

Advies Eerste wijziging Verordening Jeugdhulp

De Participatieraad werd gevraagd te adviseren over een wijziging in de Verordening Jeugdhulp Haaksbergen. Het gaat hier om de mogelijkheid om ook vanuit de gemeente zelf beter toezicht te kunnen uitoefenen op de rechtmatigheid van de bestede gelden in het kader van de Wmo en Jeugdhulp.

Lees meer...

Ongevraagd advies ‘Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2018'

Een delegatie van de Participatieraad werd op woensdag 25 september uitgenodigd om te worden geïnformeerd over de cliëntervaringsonderzoeken uit 2018. Deze onderzoeken over Wmo en Jeugd worden ieder jaar verplicht in elke gemeente gehouden. We hebben onze opmerkingen tijdens deze bespreking in de vorm van een ongevraagd advies aan het college voorgelegd.

Lees meer...

“Een klein kluitje prakkiseert zich suf ….”

Gelukkig benaderen steeds meer Haaksbergenaren de Participatieraad. Veertien dagen geleden nog. Via een anonieme brief. De onbekende inwoner meent dat de gemeente Haaksbergen ‘dom’ handelt door bij problemen niet de hulp in te roepen van de inwoners van Haaksbergen.

Vandaar het verzoek om het idee ‘alle Haaksbergenaren om hulp te vragen’ onder de aandacht bij het college van B&W te brengen. Nu blijven talenten van inwoners ongebruikt! Nu is het maar een ‘klein kluitje dat zich suf prakkiseert’, terwijl in Haaksbergen expertise genoeg is.

Lees meer...

Wat weet koningin Máxima wel en Haaksbergen (nog) niet

In de Tubantia van donderdag 20 juni werd veel aandacht besteed aan het bezoek van koningin Máxima aan Almelo. Zij gaf daar op woensdag 19 juni het startschot voor Schuldenlab. Iedereen mooi aangekleed. Allemaal blije gezichten. Feestelijk.

Lees meer...

Twee ongevraagde adviezen: over Kulturhus en maatwerkvervoer

In de afgelopen periode hebben wij twee ongevraagde adviezen
uitgebracht. Wij willen graag aandacht vragen voor de verbetering van de
toegankelijkheid van Kulturhus "de Kappen".

Lees meer...

Ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’

Op 19 maart brachten wij een ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’. Aanleiding was het overleg met Mw. Kasper, wijk-GGD-er en de bestudering van het “Evaluatierapport Pilot wijk-GGD” (oktober 2018).

Lees meer...

Nieuwe samenstelling Participatieraad

Eind vorig jaar werd via GemeenteNieuws gemeld dat wij weer op zoek waren naar versterking. Die versterking is er nu! Joop Jansen, Yvonne Kleise-Doeschate en Henriëtte Exterkate-Roerink zijn met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot lid van de Participatieraad Haaksbergen.

Lees meer...

Afscheid leden Participatieraad

In de vergadering van maandag 17 december hebben Marloes Plattel-Nannings en Mark Brinkman na hun zittingstermijn van 4 jaar afscheid genomen van de Participatieraad.

Lees meer...

Log in op uw account