Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Nieuwe samenstelling Participatieraad

Eind vorig jaar werd via GemeenteNieuws gemeld dat wij weer op zoek waren naar versterking. Die versterking is er nu! Joop Jansen, Yvonne Kleise-Doeschate en Henriëtte Exterkate-Roerink zijn met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot lid van de Participatieraad Haaksbergen. Er ontstonden door vertrek van Mark Brinkman en Marloes Nannings weliswaar maar twee vacatures, maar de wervingscommissie vond uiteindelijk alle drie sollicitanten geschikt als lid van de Participatieraad. Met deze drie nieuwe leden zijn we op het maximale aantal te benoemen leden (9 leden in totaal) en hopen we nog beter te kunnen adviseren over de vele onderwerpen in het sociaal domein.

Afscheid leden Participatieraad

In de vergadering van maandag 17 december hebben Marloes Plattel-Nannings en Mark Brinkman na hun zittingstermijn van 4 jaar afscheid genomen van de Participatieraad.

Er is inmiddels een sollicitatieprocedure gestart om in de vacatures te voorzien. U kunt nog reageren tot 7 januari 2019.

Artikel Rondom Haaksbergen

In de Rondom Haaksbergen van donderdag 22 november 2018 verscheen dit artikel  over de Participatieraad.

Drie nieuwe adviezen.

Op 18 oktober 2018 heeft de Participatieraad drie nieuwe adviezen uitgebracht te weten:

1. Advies Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Lees het hier

2. Advies  Verordeningen, nadere regels en beleidsregels Jeugdhulp. Lees het hier

3. Advies Verordeningen, nadere regels en beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning. Lees het hier

 

Deze en eerdere adviezen kunt u ook terugvinden in het menu Adviezen

Advies Kindpakket

Op 12 september 2018 heeft de Participatieraad ongevraafd advies uitgebracht over het Kindpakket. U kunt dat hier lezen.

Advies reïntegratieverordening juli 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Participatieraad advies uitgebracht. U kunt het hier lezen.

Aandachtspunten voor het nieuw te vormen college

Op 5 april 2018 heeft de Participatieraad bijgaand advies uitgebracht aan het nieuw te vormen college. 

Advies Mantelzorgpas

De Participatieraad heeft ongevraagd een advies uitgebracht over de Mantelzorgpas. Het advies vindt u hier of onder de tab Adviezen 2018

Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2017 is nu gepubliceerd in de desbetreffende rubriek en kunt u ook hier vinden.

Informatieavond Sociaal Domein

Op dinsdagavond 16 januari 2018 werd deze avond georganiseerd door de gemeente Haaksbergen. Namens de Participatieraad waren er 3 leden aanwezig.

Log in op uw account