Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Nieuws van de Participatieraad over individuele inkomenstoeslag

Lees hier ons nieuwsartikel over de individuele inkomenstoeslag.

Nieuws van de Participatieraad over advisering giften

In RondHaaksbergen verscheen onlangs een artikel over het ontvangen van giften door mensen met een uitkering.

Lees meer...

Nieuws van de Participatieraad Haaksbergen

Te lang naar onze zin hoorde u niets van de Participatieraad Haaksbergen. Corona had ook stagnerende gevolgen voor de werkzaamheden van de Participatieraad.

Lees meer...

Artikel Rondom Haaksbergen 9 april 2020

In de Rondom Haaksbergen van donderdag 9 april 2020 verscheen dit artikel over de Participatieraad.

Advies schuldhulpverlening maart 2020

Eind maart heeft de Participatieraad het eerste advies in 2020 uitgebracht. Het betreft een gevraagd advies over het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 - 2023. Al eerder was in 2019 ongevraagd geadviseerd. Met genoegen stelden wij vast dat die adviezen grotendeels werden overgenomen in dit nieuwe Beleidsplan. Na consultatie van verschillende vertegenwoordigers van organisaties die een rol spelen in de schuldhulpverlening is dit advies tot stand gekomen.

Lees meer...

Advies Eerste wijziging Verordening Jeugdhulp

De Participatieraad werd gevraagd te adviseren over een wijziging in de Verordening Jeugdhulp Haaksbergen. Het gaat hier om de mogelijkheid om ook vanuit de gemeente zelf beter toezicht te kunnen uitoefenen op de rechtmatigheid van de bestede gelden in het kader van de Wmo en Jeugdhulp.

Lees meer...

Ongevraagd advies ‘Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2018'

Een delegatie van de Participatieraad werd op woensdag 25 september uitgenodigd om te worden geïnformeerd over de cliëntervaringsonderzoeken uit 2018. Deze onderzoeken over Wmo en Jeugd worden ieder jaar verplicht in elke gemeente gehouden. We hebben onze opmerkingen tijdens deze bespreking in de vorm van een ongevraagd advies aan het college voorgelegd.

Lees meer...

“Een klein kluitje prakkiseert zich suf ….”

Gelukkig benaderen steeds meer Haaksbergenaren de Participatieraad. Veertien dagen geleden nog. Via een anonieme brief. De onbekende inwoner meent dat de gemeente Haaksbergen ‘dom’ handelt door bij problemen niet de hulp in te roepen van de inwoners van Haaksbergen.

Vandaar het verzoek om het idee ‘alle Haaksbergenaren om hulp te vragen’ onder de aandacht bij het college van B&W te brengen. Nu blijven talenten van inwoners ongebruikt! Nu is het maar een ‘klein kluitje dat zich suf prakkiseert’, terwijl in Haaksbergen expertise genoeg is.

Lees meer...

Wat weet koningin Máxima wel en Haaksbergen (nog) niet

In de Tubantia van donderdag 20 juni werd veel aandacht besteed aan het bezoek van koningin Máxima aan Almelo. Zij gaf daar op woensdag 19 juni het startschot voor Schuldenlab. Iedereen mooi aangekleed. Allemaal blije gezichten. Feestelijk.

Lees meer...

Twee ongevraagde adviezen: over Kulturhus en maatwerkvervoer

In de afgelopen periode hebben wij twee ongevraagde adviezen
uitgebracht. Wij willen graag aandacht vragen voor de verbetering van de
toegankelijkheid van Kulturhus "de Kappen".

Lees meer...

Log in op uw account