Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

“Een klein kluitje prakkiseert zich suf ….”

Gelukkig benaderen steeds meer Haaksbergenaren de Participatieraad. Veertien dagen geleden nog. Via een anonieme brief. De onbekende inwoner meent dat de gemeente Haaksbergen ‘dom’ handelt door bij problemen niet de hulp in te roepen van de inwoners van Haaksbergen.

Vandaar het verzoek om het idee ‘alle Haaksbergenaren om hulp te vragen’ onder de aandacht bij het college van B&W te brengen. Nu blijven talenten van inwoners ongebruikt! Nu is het maar een ‘klein kluitje dat zich suf prakkiseert’, terwijl in Haaksbergen expertise genoeg is.

Lees meer...

Wat weet koningin Máxima wel en Haaksbergen (nog) niet

In de Tubantia van donderdag 20 juni werd veel aandacht besteed aan het bezoek van koningin Máxima aan Almelo. Zij gaf daar op woensdag 19 juni het startschot voor Schuldenlab. Iedereen mooi aangekleed. Allemaal blije gezichten. Feestelijk.

Lees meer...

Twee ongevraagde adviezen: over Kulturhus en maatwerkvervoer

In de afgelopen periode hebben wij twee ongevraagde adviezen
uitgebracht. Wij willen graag aandacht vragen voor de verbetering van de
toegankelijkheid van Kulturhus "de Kappen".

Lees meer...

Ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’

Op 19 maart brachten wij een ongevraagd advies uit over de ‘Pilot wijk-GGD’. Aanleiding was het overleg met Mw. Kasper, wijk-GGD-er en de bestudering van het “Evaluatierapport Pilot wijk-GGD” (oktober 2018).

Lees meer...

Nieuwe samenstelling Participatieraad

Eind vorig jaar werd via GemeenteNieuws gemeld dat wij weer op zoek waren naar versterking. Die versterking is er nu! Joop Jansen, Yvonne Kleise-Doeschate en Henriëtte Exterkate-Roerink zijn met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot lid van de Participatieraad Haaksbergen.

Lees meer...

Afscheid leden Participatieraad

In de vergadering van maandag 17 december hebben Marloes Plattel-Nannings en Mark Brinkman na hun zittingstermijn van 4 jaar afscheid genomen van de Participatieraad.

Lees meer...

Artikel Rondom Haaksbergen

In de Rondom Haaksbergen van donderdag 22 november 2018 verscheen dit artikel  over de Participatieraad.

Drie nieuwe adviezen.

Op 18 oktober 2018 heeft de Participatieraad drie nieuwe adviezen uitgebracht te weten:

1. Advies Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Lees het hier

Lees meer...

Advies Kindpakket

Op 12 september 2018 heeft de Participatieraad ongevraafd advies uitgebracht over het Kindpakket. U kunt dat hier lezen.

Advies reïntegratieverordening juli 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Participatieraad advies uitgebracht. U kunt het hier lezen.

Log in op uw account