04. Advies m.b.t. wijzigingen beleidsregels Wmo

Op zeer korte termijn werd ons gevraagd te adviseren over de wijzigingen in de
Beleidsregels Wmo met betrekking tot
1. Ondersteuning maatschappelijke deelname ( OMD) en
2. Ondersteuning zelfstandig leven (OZL)

 

Log in op uw account