Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

03. Advies Maatschappelijke Ondersteuning

De adviesaanvraag over de
1. “Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen,
2. de ontwerp Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen en
3. de ontwerp Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning”
was voorzien van een duidelijke tabel met de voorgestelde wijzigingen. Daardoor konden we op concrete items adviseren over bijvoorbeeld het beter bekendmaken van Huishoudelijke Hulp Toelage, medezeggenschap van cliënten vanuit de aanbieders en het mantelzorgbeleid.

 

Log in op uw account