Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

05. reacties op Cliënt ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Geinteresseerd in de Cliënttevredenheid werd ons op verzoek de resultaten toegestuurd over het eerste onderzoek naar de ervaringen van cliënten die in het kader van de Wmo en/of de Jeugdwet met de Noaberpoort in aanraking kwamen. Wij hebben hierop gereageerd, kregen de vragenlijsten toegesuurd en ontvingen uiteindelijk antwoorden op onze vragen en opmerkingen.

Lees meer...

04. Advies m.b.t. wijzigingen beleidsregels Wmo

Op zeer korte termijn werd ons gevraagd te adviseren over de wijzigingen in de
Beleidsregels Wmo met betrekking tot
1. Ondersteuning maatschappelijke deelname ( OMD) en
2. Ondersteuning zelfstandig leven (OZL)

 

Lees meer...

03. Advies Maatschappelijke Ondersteuning

De adviesaanvraag over de
1. “Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen,
2. de ontwerp Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen en
3. de ontwerp Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning”
was voorzien van een duidelijke tabel met de voorgestelde wijzigingen. Daardoor konden we op concrete items adviseren over bijvoorbeeld het beter bekendmaken van Huishoudelijke Hulp Toelage, medezeggenschap van cliënten vanuit de aanbieders en het mantelzorgbeleid.

 

Lees meer...

02. Aanvraag subsidies

We adviseerden met betrekking tot de drie adviesaanvragen Nadere regels subsidies t.w.:

1. budgetsubsidie (sommige bedragen gewijzigd)
2. subsidie sport. (buurtsportcoaches toegevoegd) en
3. regels project- en overige waarderingssubsidies (vanaf januari 2018 geen subsidie meer voor carnavalsoptocht).

Wij waardeerden de overzichtelijke tabel aan de hand waarvan duidelijk wijzigingen kunnen worden beoordeeld. Vanwege de voornamelijk technisch, ambtelijke benadering in de beantwoording van overige vragen en opmerkingen, hebben we ons afgevraagd of de Participatieraad over dergelijke Nadere regels moet blijven adviseren;

Lees meer...

Log in op uw account