3. 24-04-2015 Advisering 3 verordeningen

Op 24 april 2015 ontvingen wij het verzoek advies uit te brengen over een drietal concept verorde-ningen die eerder op 21 april door het college werden vastgesteld.

In de periode tot 18 mei hadden de leden van de Participatieraad de mogelijkheid tot het bestuderen van deze teksten.  Tijdens ons overleg op 18 mei kregen wij de gelegenheid tot overleg met de heer G. Hoogeveen die ons mede aan de hand van het ambtelijk advies ruim heeft voorgelicht over de aard en inhoud van onderstaande verordeningen:

  • Re-integratieverordening Haaksbergen (4.6b);
  • Verordening individuele studietoeslag Haaksbergen (4.46);
  • Verordening loonkostensubsidie Haaksbergen (4.47).

Log in op uw account