Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

10. 03-12-2015 Advies Minimabeleidsplan 2016 – 2019, Gemeente Haaksbergen

Op 3 november  2015 ontvingen wij via de mail het verzoek advies uit te brengen over het door het College vastgestelde concept Minimabeleidsplan 2016 – 2019, Gemeente Haaksbergen.

Lees meer...

9. 27-11-2015 Advies Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen

Op 11 november  2015 ontvingen wij via de mail het verzoek van de heer Rexwinkel advies uit te brengen over Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46).

Lees meer...

8. advisering Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning en Ontwerp Beleidsregels maatsch. ondersteuning

Advies Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en de bijbehorende beleidsregels

Lees meer...

7. 15-11-2015 Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning

Geacht college,

via één van onze kanalen kregen wij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning toegestuurd.

De Participatieraad vindt de code relevant en geeft de gemeente het advies om deze code te ondertekenen.

Namens de Participatieraad

Met vriendelijke groeten,

Mark Brinkman
vice-voorzitter

Lees meer...

6. 23-09-2015 Advies Algemene subsidieverordening met de bijbehorende Nadere regels.

Op 23 september 2015 ontvingen wij via de mail het verzoek van de heer Rexwinkel advies uit te brengen over:

• Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b);
• Nadere regels subsidie leefbaarheid, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen”(9.43) en
• Nadere regels subsidie sport Haaksbergen”(9.44).

Lees meer...

5. 08-09-2015 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Haaksbergen

Op 13 augustus 2015 ontvingen wij via de mail het verzoek van de heer Rexwinkel advies uit te brengen over “Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Haaksbergen”, 28 juli 2015.
Op ons verzoek werd ter aanvulling en onderbouwing “Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 – 2016” toegestuurd. Beide stukken werden bestudeerd. Op maandag 24 augustus jl. kregen wij volop gelegenheid door de heer Rexwinkel te worden geïnformeerd.

Lees meer...

4. 20-07-2015 Advies m.b.t. verhuizing Noaberpoort

De gemeente is voornemens om de Noaberpoort binnen het gemeente te huisvesten. De participatieraad stelt het op prijs hierover te zijn geïnformeerd doormiddel van de ingediende planning, het overzicht van de kosten en de afweging om te besluiten vóór verhuizing naar het gemeentehuis. Graag zouden wij daar als participatieraad advies over willen geven.

Lees meer...

3. 24-04-2015 Advisering 3 verordeningen

Op 24 april 2015 ontvingen wij het verzoek advies uit te brengen over een drietal concept verorde-ningen die eerder op 21 april door het college werden vastgesteld.

In de periode tot 18 mei hadden de leden van de Participatieraad de mogelijkheid tot het bestuderen van deze teksten.  Tijdens ons overleg op 18 mei kregen wij de gelegenheid tot overleg met de heer G. Hoogeveen die ons mede aan de hand van het ambtelijk advies ruim heeft voorgelicht over de aard en inhoud van onderstaande verordeningen:

  • Re-integratieverordening Haaksbergen (4.6b);
  • Verordening individuele studietoeslag Haaksbergen (4.46);
  • Verordening loonkostensubsidie Haaksbergen (4.47).

Lees meer...

2. 16-4-2015 Memo meldpunt sociaal domein participatieraad

De gemeente  Haaksbergen is vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hiernaWmo 2015) en de Participatiewet. Burgers krijgen te maken met nieuwe regels en procedures en gemeenten met nieuwe doelgroepen. Burgers, hulp- en zorgvragers en werkzoekenden kunnen tegen problemen aanlopen of suggesties hebben voor verbeteringen.

 

Lees meer...

1. 07-03-2015 advies Nadere regels Wmo

Ons eerste advies betrof de vraag te adviseren over “Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haasbergen”.  Achteraf werd ons duidelijk dat over deze Nadere regels al was geadviseerd door de voormalige Wmo-raad. Daarvan niet op de hoogte, meenden wij op alles te moeten / kunnen adviseren in plaats van de bedoelde aanvullingen die in de Nadere regels waren onderstreept.

Onderstaand bevat:

  1. 1.Het verzoek vanuit B&W te adviseren (10 februari 2015)
  2. 2.Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen
  3. 3.Het advies (7 maart 2015)
  4. 4.De reactienota advies Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen

 

Lees meer...

Log in op uw account