Het concept actieplan armoede Haaksbergen 2022 – 2023

Via een mail op 1 februari ontvingen wij het verzoek wensen en ideeën t.a.v. van dit concept actieplan door te geven. Op 25 februari gaven wij daarop onze reactie (2). U vindt hierbij de bedoelde concept actieplan (2a).

Voor informatie met betrekking tot advisering over het armoedebeleid is te vinden bij de adviezen in 2021

Log in op uw account