Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Ontwerp Beleidsregels bijzondere bijstand (4.7b)

Op 24 januari brachten wij dit advies uit (1) met daarbij een bijlage (1.a) met vragen en opmerkingen. Voor de volledigheid treft u het ontwerp aan (1.b).

Op 9 februari ontvingen wij een reactienota van het College (1.c) waarop wij aanleiding zagen om nogmaals te reageren op 25 februari. In onze vergadering van 30 maart is een aantal van deze punten besproken met medewerkers van de uitvoeringsorganisatie.

Log in op uw account