Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Advies verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Op 18 oktober 2018 heeft de Participatieraad advies uitgebracht over de verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. U kunt het hier lezen.

Advies verordeningen, nadere regels en beleidsregels jeugdhulp

Op 18 oktober 2018 heeft de Participatieraad het Advies verordeningen, nadere regels en beleidsregels Jeugdhulp uitgebracht. U kunt het hier lezen.

Advies Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Op 18 oktober 2018 heeft de Participatieraad het Advies Decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang uitgebracht. U kunt het hier lezen.

Advies Kindpakket

Op 12 september 2018 heeft de Participatieraad een ongevraagd advies over het Kindpakket uitgebracht. U kunt het hier lezen.

Advies reïntegratieverordening juli 2018

Op 08-08-2018 heeft de Participatieraad bovenstaand advies uitgebracht. U kunt het hier lezen.

Aandachtspunten voor het nieuw te vormen college

Op 5 april heeft de Participatieraad bijgaand advies aan het nieuw te vormen college uitgebracht.

Advies Mantelzorgpas

De Participatieraad heeft op 30 april 2018 ongevraagd advies uitgebracht over de Mantelzorgpas. U kunt het hier lezen.

Log in op uw account