Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

4. Advies Kindpakket september 2017

College van B & W, gemeente Haaksbergen

 t.a.v. Mw. K. Steen beleidsmedewerker Uitvoeringsorganisatie

                                                                                                                                                                                                     

Van:                                       Participatieraad Haaksbergen

Uw kenmerk:                       Ambtelijke adviesnota 7.03117, Besluit en Verordening

Haaksbergen,                       18 september 2017

Onderwerp:                         Besteding extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede en vaststellen                                            ontwerp Verordening minimabeleid

 

Log in op uw account