3. Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018

Aan de gemeente Haaksbergen

het College van B & W
t.a.v. Mw. HGHM Vastert - van Dalen
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: uit 17.22854
Haaksbergen, 8 maart 2017
Onderwerp: Beleidskader Huishoudelijke ondersteuning 2018

 

Log in op uw account