Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

2. Beleidsregels verhaalkosten bijstand van Haaksbergen

Aan de gemeente Haaksbergen

het College van B&W
t.a.v. Dhr. B.G.Aaftink
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: uit 17.22759
Haaksbergen, 27-02-2017

Onderwerp: Beleidsregels verhaalkosten van bijstand Haaksbergen

 

 

Log in op uw account