Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

7. Advies Nadere regels budgetsubsidies en subsidies jeugd

Aan de gemeente Haaksbergen

het College van B&W
t.a.v. Dhr. HH. Rexwinkel, Wijkcoƶrdinator,
Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen.

 

Van: Participatieraad Haaksbergen.
Uw kenmerk: mailbericht 3 oktober 2017.
Onderwerp: Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) en
Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46a)
Datum: Haaksbergen, 25 oktober 2017

 

Lees meer...

6. Advies Nadere regels individuele studietoeslag Haaksbergen

Aan de gemeente Haaksbergen

het College van B & W
t.a.v. Dhr. B. Aaftink
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

 

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: uw mail 11-10-2017
Haaksbergen, 23 oktober 2017
Onderwerp: Nadere regels individuele studietoeslag Haaksbergen (4.53)

 

Lees meer...

5. Advies Ontwerp verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Aan de gemeente Haaksbergen

het College van B & W
t.a.v. Mw. HGHM Vastert - van Dalen
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

 

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: E-13645/uit 17.24650
Haaksbergen, 19 oktober 2017
Onderwerp: Ontwerp verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Bijlage: 1

 

Lees meer...

4. Advies Kindpakket september 2017

College van B & W, gemeente Haaksbergen

 t.a.v. Mw. K. Steen beleidsmedewerker Uitvoeringsorganisatie

                                                                                                                                                                                                     

Van:                                       Participatieraad Haaksbergen

Uw kenmerk:                       Ambtelijke adviesnota 7.03117, Besluit en Verordening

Haaksbergen,                       18 september 2017

Onderwerp:                         Besteding extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede en vaststellen                                            ontwerp Verordening minimabeleid

Lees meer...

3. Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018

Aan de gemeente Haaksbergen

het College van B & W
t.a.v. Mw. HGHM Vastert - van Dalen
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: uit 17.22854
Haaksbergen, 8 maart 2017
Onderwerp: Beleidskader Huishoudelijke ondersteuning 2018

 

Lees meer...

2. Beleidsregels verhaalkosten bijstand van Haaksbergen

Aan de gemeente Haaksbergen

het College van B&W
t.a.v. Dhr. B.G.Aaftink
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

Van: Participatieraad Haaksbergen
Uw kenmerk: uit 17.22759
Haaksbergen, 27-02-2017

Onderwerp: Beleidsregels verhaalkosten van bijstand Haaksbergen

 

Lees meer...

1. Advies Kinderarmoede

Aan:                       Wethouder mw. Annette Nijhuis

Van:                       Participatieraad Haaksbergen

Betreft:                 Kinderarmoede

Datum:                  17 februari 2017

Lees meer...

Log in op uw account